Download clip sexi irani. clip sek30 irani 2019-09-28

Download clip sexi irani Rating: 9,3/10 1098 reviews

Iran Porn Videos at www.vics.org

download clip sexi irani

منم می خوام دوستت داشته باشم و دارم ولی — ديگه چيزی نگو. همين موقع بود كه پای مشتری ها به مغازه باز شد. ساعت 9:30 صبح با صدای زنگ موبايلم از خواب پاشدم. منم دريغ نكردم و تا نصفه كيرم رو فرستادم تو كه يهو فرشته جيغ بلندی كشيد كه گوشام كر شد. می خوام شيره وجودت با وجدم يكی شه اينو گفت و شروع كرد به ساك زدن كه يهو ابم امد و همش رو خالی كرد توی دهنش. آخه من را چه به تاپ بودن.

Next

Clip Sexi Irani Free Videos

download clip sexi irani

سرت كه شلوغ نيست؟ — نه، راحت باش. فرشته هم كراوات رو انداخت دوره گردن من و منو كشيد سمت خودش دوباره شروع كرديم به لب گرفتن 15 دقيقه ای مشغول لب گرفتن بوديم كه فرشته شروع كرد به باز كردن دگمه های پيراهنم منم كمی زونش رو مكيدم و شروع كردم به ليسيدن گردنش با هر ليسی كه می زدم فرشته آهی از ته دل می كشيد و محكمتر بغلم می كرد. ديگه از ما گذشته اين حرفا. بعده 10 دقيقه گفت فريد می خوای با هم يه دوش بگيريم؟ منم از خدا خواسته گفتم : آره. سوار تاكسی شدم ، توی مسير همه اش به فكر اين بودم كه چيكار كنم ؟ چيكار نكنم؟ از تاكسی كه پياده شدم ديدم خانوم خانوما جلو مغازه كشيك واستادن.

Next

Iranian Free Sex Videos. Porn Clips 1

download clip sexi irani

منم درنگ نكردم و افتادم به جونشون يكی رو می خوردم و اون يكی رو می چلوندم. اصلا باورم نمی شد كه همچنين فرشته ای بهم پا بده، ديگه تو حال خودم نبودم همه اش به فكر فردا بودم كه چيكار كنم. بايد به فكر فردا هم بود. خوب ديگه مثل اينكه اومدن. باز آبش را ریخت رو شکم من، حالم به هم خورد.

Next

Clip Sexi Irani Free Videos

download clip sexi irani

ساعت 9:30 بود كه رسيدم خونه مادر بزرگم. ناهار رو آوردند و شروع كرديم به خوردن ولی اصلا اشتهای خوردن نداشتم. زن —بات- در حال اشک ریختن: نمی دونم آیا واقعاً این زندگی کوفتی اینقدر ارزشش را داشت که من به خاطرش خودم را اینطور اسیر کنم؟ من که خیلی هم احتیاج مالی نداشتم، همه اش به خاطر فشار خانوداه ام بود. تا رسيدم شروع كرد به غرغر كردن كه : — كجايی تا حالا ؟ 1 ساعت شما نشده هنوز؟ — معذرت می خوام. آخ، مهتاب عزیزم کجائی که دلم برات یک ذره شده. باورم نمی شد ، آخه ديروز كه برا اولين بار ديدمش آرايش نكرده بود ولی امروز محشر بود ازش پرسيدم : — خوشگل كردی ناقلا ؟ قراره كسی رو ببينی؟ — بله، می خوام با يه آقای خوشگل برم ناهار؟ — خوب اين آقای خوشبخت كيه؟ — حالا، وقتی خواستم باهاش برم نشونت می دم. بعده اينكه رفتم خونه داداشم گفت بريم شاه گلی شاه گلی اسم يه پاركه و از يادگارهای خدا بيامرزه.

Next

Iran Porn Videos at www.vics.org

download clip sexi irani

زير دوش هم كمی با هم حال كرديم. گوش شيطون كر كلی هم مشتری داشتم كه اكثرا مسافر بودن. منم آدمم ديگه حوصله ام سر ميره. حالم از این بدن پر مو و کیر بی ریختش به هم می خوره. ببين من و تو فقط يه مدت كوتاهی می تونيم با هم باشيم. منم ازش پرسيدم : — می تونم بيام پيشت بشينم؟ اولش قبول نكرد ولی بعد گفت : مشكلی نيست و می تونم كنارش بشينم. باز كن ببين دوست داری يا نه؟ اول گل ها رو بو كردم و يكی رو تقديم كردم به فرشته از كيسه خليفه می بخشيدم وقتی كه جعبه رو باز كردم ديدم يه عطره ، باورم نمی شد همون عطری بود كه براش له له می زدم : — از كجا فهميدی كه من Farrari دوست دارم؟ — ما اينم ديگه؟ آخه منم اين عطر رو خيلی دوست دارم.

Next

Downlaod Clip Sex Irani Free Videos

download clip sexi irani

حالا باز باید کمی به افشین فکر کنم شاید باز بلند بشه. رفتم تو و بعده اينكه كفشام رو در آوردم فرشته دستش رو گذاشت تو دستم و با هم رفتيم سمت خونه. بين راه كراواتم رو در آوردم و از پشت چشمهای فرشته رو بستم: — چيكار ميكنی فريد؟ — حالا سينی از دستم ميوفته زمين — نترس من گرفتمش. ساعت 10:10 بود كه آماده رفتن شدم. Nice fucking between people who love each other and everything set videos for each person, so carefully sorted free clips with persian and movies in high quality. منم رفتم نشستم پشت سيستم و شروع كردم به چت كردن با فرشته بعده كمی كس شعر گغتن ازش پرسيدم : — می دونی من كيم؟ — نه! پرسيدم : — اينا چيه؟ — ناقابل.

Next

Iranian Porn Videos: Naughty Sex from Iran

download clip sexi irani

اونم بيكار نبود و داشت گردن منو ميليسيدتو همون حال بغلش كردم و بردم طرف اتاق خواب با هم افتاديم رو تخت. هر وقت كه به تو فكر می كنم آرام می شم. سر راه اول 1 شاخه گل سرخ و 1 شاخه گل يخ براش خريدم بعدش هم يه ست نقره. فرشته رو به پشت خوابوندم و بهش گفتم كه پاهاش رو تا جايی كه می تونه باز كنه و اونم مثل يه ژريمناستيك كار 180 درجه پاهاش رو باز كرد. كمی با دوستم درد و دل كردم. وقتی مطمئن شد دوباره پاهاش رو باز كرد، منم كيرم رو ماليدم به كسش و بعد گذاشتم دم سوارخ كونش.

Next

Iranian Porn Videos: Naughty Sex from Iran

download clip sexi irani

اگه نه بگی ناراحت ميشم…! ای خدا این چه روزگاریه آخه. فکرش را هم نمی کردم نقش مفعول را بازی کردن اینقدر برام سخت و آزار دهنده باشه. هنوز 9 ساعت ديگه بايد صبر می كردم تا فرشته خانوم رو ببينم. اونم گفت كه مشكلی نيست ، فقط سر راه براش چيزی بخر. ازش پرسيدم اگه دردش زياده ديگه ادامه نديم كه گفت : نه بكن تو كونم عادت می كنم، دوباره كمی كرم دم سوراخ كونش زدم و اينبار آهسته تر از دفعه قبل كيرم رو كردم توی كون خانوم. فرشته بود : — شازده نمی خوای بلند شی ؟ بسه ديگه بيا مغازه رو باز كن دلم برات تنگ شده.

Next

Iranian Persian Iran Irani Farsi Sh Kos Sex Shiraz Free Videos

download clip sexi irani

عجب بدبختی ای دارم من. بعده 10 دقيقه طبق قراری كه داشتيم پسورد رو مثلا پيدا كرد و برگردوند به خود فرشته. منم خودم رو زدم به نارحتی ، وقتی ديد من ناراحت شدم گفت : — فردا هم بازين؟ — آره — كی باز می كنين؟ — ساعت 10 به بعد. بعده سفارش دادن غذا دوستم رفت دستاش رو بشوره كه فرشته گفت: — فريد چشمات رو می بندی؟ — برا چی؟ — تو حالا ببند. همینم کم مونده که بفهمه من کی هستم. ساعت 4:45 بود كه رسيدم خونه فرشته.

Next

Iranian Persian Iran Irani Farsi Sh Kos Sex Shiraz Free Videos

download clip sexi irani

تو رو خدا كاری كنيد كه پسوردم برگرده منم دوستم رو صدا كردم ، يه چشمك زدم و ازش خواستم كه می تونه برای خانوم كاری بكنه يا نه؟ اين دوست ما هم از آنجايی كه خودش ختم روزگاره شروع كرد به پيدا كردن پسورد خانوم. سرم رو آوردم بالا كه ازش هم يه لب بگيرم و هم اجازه در آوردن شورتش رو كه يهو دستم خورد به لای پاش، آبشار خانوم بد جوری داشت نم پس ميداد خيس خيس بود. شام خورديم و شروع كرديم به كس شعر گفتن. و شروع كرديم به خنديدن. تا اينو گفت گل از گلم شكفت و لبخندی زدم و گفتم : — پس، فردا برای ناهار مهمون منی. ظ رسيدم هر 2 تامون شيك و پيك كرده بوديم ، وقتی رفتم تو بعد از روبوسی و تبريك سال نو و چرت و پرتهايی از اين قبيل، يهو متوجه دختر نازی شدم كه مشغول چت كردن بود همينطور محو نگاه كردن بودم كه دوستم زد تو سرم و گفت : زياد نگاه نكن ، چشات خراب ميشه.

Next